สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง มัณฑนากร (Interior designer)

วันที่ 29/12/2022


รายละเอียด

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา มัณฑนศิลป์ /สถาปัตยกรรมภายใน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป – มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ – มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ – มีใจรักในอาชีพ และชอบงานออกแบบ – มีการเรียนรู้และพร้อมพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ – มีความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง – มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ ออกแบบ เขียนแบบ – มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของโครงการ – สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข – สามารถยอมรับความคิดที่แตกต่างของคนอื่นได้ – มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี – มีความสนใจและมีประสบการณ์ในงานสถาปัตยกรรมภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file ที่ t_narasri@hotmail.com หรือ hr@ces.co.th. บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณ ปิยวรรณ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 29/12/2022 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท : อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ : 02-636-7788 เบอร์แฟ็กซ์ : 02-636-7979 Email : t_narasri@hotmail.com