สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก ( Architect ) /สถาปนิกอวุโส (SeniorArchitect)/

วันที่ 09/01/2023


รายละเอียด

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม – ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป – มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ – มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ – มีใจรักในอาชีพ และชอบงานออกแบบ – มีการเรียนรู้และพร้อมพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ – มีความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง – มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ ออกแบบ เขียนแบบ – มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของโครงการ – สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข – สามารถยอมรับความคิดที่แตกต่างของคนอื่นได้ – มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี *หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่ t_narasri@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 09/01/2023 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท : อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ : 02-636-7788 เบอร์แฟ็กซ์ : 02-636-7979 Email : t_narasri@hotmail.com