สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Executive Assistant

วันที่ 10/01/2023


รายละเอียด

– Bachelors Degree in Business Administration or any related field. – At least 3 years experience in Personal Assistant and/or Senior Secretary. – Background experience related to interior design would be a plus. – Must be extremely well-organized, mature, enthusiastic with service mind. – Excellent command of Thai & English both written and spoken and Chinese would be advantage. – Proficiency in Microsoft Office skills (Word, Excel, PowerPoint and Outlook). Please e-mail your resume, portfolio and expected salary with a recent photo to Human Resource Department (Khun Tantiya) (CV not over 5MB)


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 10/01/2023 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

PIA Interior Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Khun Tantiya (Email : tantiya@piainterior.com) โทร : 02-264-0690