สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง BIM Modeler 2 ตำแหน่ง

วันที่ 10/01/2023


รายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ – เขียน Model สถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit – ประสานงาน BIM ตั้งแต่รับแบบจากผู้ออกแบบ ถึงงานก่อสร้างจริง – สามารถแนะนำการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ – เข้าร่วมประชุมแบบ และ Setup การทำงาน BIM ปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การทำงาน – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติที่ต้องการ – จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรม/ เขียนแบบ – ประสบการณ์ทำงานด้าน Autodesk Revit – มีประสบการณ์การทำงาน การใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการขึ้นโมเดล งานสถาปัตยกรรม และ AutoCAD หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ – มีความเข้าใจเรื่องกระบวนการ BIM, Parameter, formulas, BEP และการใช้งานในระดับ 3D-5D BIM (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – ทำแบบก่อสร้างและเคลียร์แบบขยายต่างๆได้ดี (ปั้น Family, แก้ไข Family, จัด Sheet/ Annotations, เข้าใจ project Template, parameter หรือ Schedule ได้ และช่วยงาน BIM Coordinators ได้) – มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการเจรจา ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี – มีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการพนักงาน – ประกันสังคม – ลาพักร้อน 6 วัน/ปี สามารถเก็บสะสมได้ 2 ปี – ลากิจ ตามประกาศบริษัท – มี OT – โบนัส(ตามผลประกอบการแต่ละปีของบริษัท) – มีท่องเที่ยวประจำปี(แล้วแต่ผลประกอบการบริษัท) – ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่งอีเมล์สมัครงาน/จดหมายสมัครงาน พร้อมทั้ง Resume, Portfolio (ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB) มาที่ info@architects110.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 10/01/2023 to 31/03/2023


ข้อมูลบริษัท

ARCHITECTS ONE HUNDRED AND TEN CO.,LTD. (สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ)


บุคคลที่ติดต่อ:

รายละเอียดบริษัทและผลงาน: สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.architects110.com บุคคลที่ติดต่อได้ : Admin ที่อยู่บริษัท : 3388/70–71 20th Floor, Sirinrat Bldg., Rama IV Road, Klong Toey, Bangkok 10110, Thailand. เบอร์โทรศัพท์ : +66 2367 5788 (10 Lines) เบอร์แฟ็กซ์ : +66 2367 5074