สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ARCHITECTURAL DESIGNER

วันที่ 11/01/2023


รายละเอียด

คำอธิบายเกี่ยวกับงาน : ไม่จำกัดอายุ/เพศ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมภายใน หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0-5 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติงานตามรูปแบบของบริษัท มีความยืดหยุ่น ในเวลา และ สถานที่ ในการทำงาน (ทำงานที่บ้าน/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ) มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Sketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Sketch up V-Ray ,EnScape, Lumion จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากสนใจ กรุณาส่ง CV & Portfolio พร้อมกรอกใบสมัครตามลิงค์ที่แนบมาให้ มาที่ E-mail : info.pabkk@gmail.com Link Download ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1Xw6jov4H-BfwAvSPdpDkHvLupoFsOspB/view?usp=sharing


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 11/01/2023 to 31/03/2023


ข้อมูลบริษัท

PARK+ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD


บุคคลที่ติดต่อ:

About Us : https://www.parkassociates.com.sg/