สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Landscape

วันที่ 16/01/2023


รายละเอียด

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad / Sketch Up / Rhino / Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ดี 3. ระบุชนิดพรรณไม้ (Plant List) ตามความเหมาะสมของโครงการ 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 6. มีความขยัน ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นซื่อสัตย์ในการทำงาน 7. มีทัศนคติที่ดีต่องาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ 8. ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมพัฒนาแบบกับทีมสถาปนิก เน้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ 9. ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา 10. ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการออกแบบ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 11. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 12. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 16/01/2023 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

บจก.เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์


บุคคลที่ติดต่อ:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-162-0838 HR หรือ ส่ง Resume มาได้ที่ hr@sv-arch.com