สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer

วันที่ 17/01/2023


รายละเอียด

- Bachelors degree in Interior Design, Architecture or related fields - Be a team player with a positive attitude and the ability to think and create in three dimensions. - Proven experience using AutoCAD, Sketchup, and Photoshop. - Ability to manage time well and to work to deadlines. Some overtime may be required from time to time. - Experience in hospitality design or corporate design would be an advantage. Please e-mail your resume and portfolio with a recent photo to Human Resources: Khun Tantiya Charoenying E-Mail : tantiya@piainterior.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/01/2023 to 31/03/2023


ข้อมูลบริษัท

PIA Interior Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Human Resources : Khun Tantiya Charoenying E-Mail : tantiya@piainterior.com Tel : 02-264-0690