สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง 3D VISUALIZER

วันที่ 17/01/2023


รายละเอียด

- Bachelors degree in Interior Design, Architecture, or a related field. - Proven experience in the rendering of Interior Architecture perspectives using 3Ds Max, V-ray, Corona, Photoshop and AutoCAD software. - Ability to understand Interior design development with a creative eye. - Be a team player with a positive attitude and the ability to think and create in three dimensions. - Visual awareness and an eye for detail. - Ability to manage time well and to work to deadline. Some overtime may be required from time to time. - Experience in large-scale Interior Design projects would be an advantage. Please e-mail your resume, portfolio and expected salary with a recent photo to Human Resource Department (Khun Tantiya)(CV not over 5MB)


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/01/2023 to 31/03/2023


ข้อมูลบริษัท

PIA Interior Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Human Resources : Khun Tantiya Charoenying E-Mail : tantiya@piainterior.com Tel : 02-264-0690