สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Project Manager / Coordinator

วันที่ 17/01/2023


รายละเอียด

- Thai nationality required. - Bachelors degree or higher in Interior Design or Architecture. - At least 5 years of experience as a project manager or design manager. - Good command of English preferable. Chinese also an advantage. - Proficiency in Microsoft Office suite as well as AutoCad/ Revit. Please e-mail your resume and portfolio with a recent photo to Human Resources: Khun Tantiya Charoenying E-Mail : tantiya@piainterior.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/01/2023 to 31/03/2023


ข้อมูลบริษัท

PIA Interior Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Human Resources: Khun Tantiya Charoenying E-Mail : tantiya@piainterior.com Tel : 02-264-0690