สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior architect

วันที่ 02/02/2023


รายละเอียด

ออกแบบ ควบคุมกำกับงาน และมีความสามารถในการบริหารคน เริ่มงานได้ทันทีหลังสัมภาษณ์


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 02/02/2023 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

เลสเตท จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ส่งเรซูเม่ได้ที่ lestate-th@hotmail.com Line risingade www.lestateth.com IG lestate.th