สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง JUNIOR INTERIOR DESIGNER

วันที่ 02/02/2023


รายละเอียด

Scope of work: – ทำงาน และปฏิบัติงานร่วมกันกับ Design Director – รับบรีฟ และคุยรายละเอียดความต้องการกับทางลูกค้า – ตรวจเช็คหน้างาน ถ่ายรูป เช็คระยะ เพื่อนำมาวิเคราะห์ก่อนการออกแบบ – เตรียมข้อมูล และนำเสนอ Design Presentation กับลูกค้า – บริหารจัดการงานด้านออกแบบรวมไปถึงงานเขียนแบบ – ประสานงานกับทีม Contractor ในขั้นตอนการก่อสร้าง Qualification: – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรม SketchUp, AutoCAD, 3Ds MAX, Adobe Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ – มีประสบการณ์ หรือ สนใจในการทำงาน หรือความรู้ด้าน Commercial Design, Work Place Design – มีความกระตือรือร้น อดทน และมุ่งมั่นในการทำงาน – บริหารจัดการงานให้สามารถส่งมอบได้ทัน และตรงเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ – สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ในเวลาที่มีงานหลายอย่างที่ต้องทำพร้อมกัน – สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน – มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วัสดุตกแต่ง / วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายใน – มีความรับผิดชอบและสามารถทำงาน / บริหารงานด้วยตนเองได้ – มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน – สามารถสื่อสารกับลูกค้า และเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 02/02/2023 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

K2DESIGN


บุคคลที่ติดต่อ:

สนใจร่วมงาน กรุณาเขียนแนะนำตัว พร้อมส่งผลงานมาได้ที่ info@k2design.co.th Tel. 0 2105 4654 ข้อมูลเพิ่มเติม www.k2design.co.th, facebook.com/k2design บริษัท เค ทู ดีไซน์ จำกัด 355 อาคารแอมพาร์ค ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B309-310 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330