สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง JUNIOR INTERIOR DESIGNER

วันที่ 02/02/2023


รายละเอียด

Scope of work: – ทำงาน และปฏิบัติงานร่วมกันกับ Design Director – รับบรีฟ และคุยรายละเอียดความต้องการกับทางลูกค้า – ตรวจเช็คหน้างาน ถ่ายรูป เช็คระยะ เพื่อนำมาวิเคราะห์ก่อนการออกแบบ – เตรียมข้อมูล และนำเสนอ Design Presentation กับลูกค้า – บริหารจัดการงานด้านออกแบบรวมไปถึงงานเขียนแบบ – ประสานงานกับทีม Contractor ในขั้นตอนการก่อสร้าง Qualification: – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรม SketchUp, AutoCAD, 3Ds MAX, Adobe Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ – มีประสบการณ์ หรือ สนใจในการทำงาน หรือความรู้ด้าน Commercial Design, Work Place Design – มีความกระตือรือร้น อดทน และมุ่งมั่นในการทำงาน – บริหารจัดการงานให้สามารถส่งมอบได้ทัน และตรงเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ – สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ ในเวลาที่มีงานหลายอย่างที่ต้องทำพร้อมกัน – สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน – มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วัสดุตกแต่ง / วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายใน – มีความรับผิดชอบและสามารถทำงาน / บริหารงานด้วยตนเองได้ – มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน – สามารถสื่อสารกับลูกค้า และเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 02/02/2023 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

K2DESIGN


บุคคลที่ติดต่อ:

สนใจร่วมงาน กรุณาเขียนแนะนำตัว พร้อมส่งผลงานมาได้ที่ info@k2design.co.th Tel. 0 2105 4654 ข้อมูลเพิ่มเติม www.k2design.co.th, facebook.com/k2design บริษัท เค ทู ดีไซน์ จำกัด 355 อาคารแอมพาร์ค ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ B309-310 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330