สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Draftman

วันที่ 03/04/2023


รายละเอียด

- ดูแลเขียบนแบบก่อสร้างตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแบบและเงื่อนไขที่กำหนด - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ 3-5 ปี - มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketchup และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดได้ ส่ง Resume, Portfolio, รูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมทั้งเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ E-mail : tantiya@piainterior.com (CV/Resume ขนาดไม่เกิน 5 MB)


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 03/04/2023 to 30/06/2023


ข้อมูลบริษัท

PIA Interior Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Human Resources : Khun Tantiya Charoenying E-Mail : tantiya@piainterior.com Tel : 02-264-0690