สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Interior Designer

วันที่ 16/05/2023


รายละเอียด

ลักษณะงาน •สามารถออกแบบตกแต่งภายใน และเข้าใจการเขียนแบบก่อสร้างงานตกแต่งภายในได้ดี คุณสมบัติ •ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป •จบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบตกแต่งภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง •สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ,Sketch Up,Photoshop และ 3ds Max ได้ **สามารถส่งผลงานมาได้ที่ a35architect.co.ltd@gmail.com โทรติดต่อ 038-433125 , 092-5193355


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 16/05/2023 to 31/10/2023


ข้อมูลบริษัท

A35 ARCHITECT


บุคคลที่ติดต่อ:

-สถานที่ทำงาน:พัทยา จ.ชลบุรี