สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect & interior Design

วันที่ 30/05/2023


รายละเอียด

-ประสานงานในส่วนงานออกแบบและก่อสร้างกับทีมภายในและภายนอก -ดูแลในงานออกแบบ ทั้งขั้นตอนออกแบบและงานก่อสร้าง -ดูแลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 30/05/2023 to 30/06/2023


ข้อมูลบริษัท

ไซมิส แอสเสท จำกัด มหาชน


บุคคลที่ติดต่อ:

At Siamese Asset, our goal is to be the most trusted property development company that delivers "Assets of Life" to our customers with cheaper price tag than other property development companies having the same standard; provides sustainable value growth to our shareholders; creates challenging and rewarding work for our people in an environment that respects and values their contributions.