สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Architect

วันที่ 08/08/2019


รายละเอียด

We are looking for a passionate architect with 3-8 years experience. A degree in Architecture. Comfortable in all phases of a project - from concept to implementation, with attention to detail. Excellent at documentation. Able to lead a small team. Innovative and collaborative. Send a letter of intent and portfolio to io@imaginaryobjects.co www.imaginaryobjects.co


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 08/08/2019 to 31/10/2019


ข้อมูลบริษัท

Imaginary Objects


บุคคลที่ติดต่อ:

Imaginary Objects is a design studio in pursuit of transformative environments, where experience is the motive of design. We operate at the intersection of form, infrastructure and program and across scales, from artefacts to urbanism.