สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect/สถาปนิก

วันที่ 12/09/2019


รายละเอียด

จำนวน 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป อายุ 28 - 40 ปีขึ้นไป สามารถออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆและเข้าใจแง้มุมของกระบวนการก่อสร้าง สามารถใช้โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบได้เป็นอย่างดี มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแก้ปัญหา และทำงานภายใต้ความกดดัน เวลาปฏิบัติงาน 8.30-17.30 วันจันทร์-ศุกร์ เงินเดือนตามความสามารถ มีสวัสดิการ โบนัส สามารถส่งประวัติทาง e-mail : hr@buildersmart.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 12/09/2019 to 14/10/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)


บุคคลที่ติดต่อ:

905/7 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120