สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ (Junior Architect)

วันที่ 26/09/2019


รายละเอียด

ความรับผิดชอบงาน - จัดทำแบบ Presentation - เขียนแบบก่อสร้าง - เคลียร์แบบงานดีไซน์ - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. คุณสมบัติ - จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม - ประสบการณ์ 0-3 ปี - สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Autocad, SketchUp, Potoshop, MS office - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใฝ่เรียนรู้ และกระตือรือร้น - ผู้สนใจสามารถส่ง Resume และ Portfolio มาที่ E-mail : poomiwudht_co@yahoo.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 26/09/2019 to 15/10/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

เลขที่ 326 ศูนย์วิจัย 4 (ซอยโรงเรียนญี่ปุ่น) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 www.poomiwudht.com