สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Associate Director

วันที่ 03/10/2019


รายละเอียด

Position: Associate Director (Architect/Expat) Based: Bangkok Contact Recruiter: Rungravee 086-378-4087 rungravee@mriww.co.th Our client is an award-winning practice specializing in high-quality restoration and new build projects. Their reputation has grown through producing buildings of integrity that enhance the environment and the lives of people who use them. They look for Associate Director who join this company. Responsibilities • Take responsibility for the organization of the work, team and resources for the successful delivery of the projects. • Ensure that the team is focused on achieving high quality design, using international standards and delivering to targets. • Meet deadlines & ensure quality is achieved on projects. • Provide assistance to the Directors for implementing the strategies and lines of action defined for SEA. • Coordinate any specific demands from clients with rest of consultants and technical teams. • Assist with client requests, preparation of proposals and marketing and business development actions. • Facilitate and organize presentations & design submissions for potential new projects. • Review project progress, design elements, technical drawings, construction details and specifications and supervise quality regularly and periodically. • Search for project leads and market information and identify potential opportunities. • Establish regular contact with relevant agents, operators and consultants. Attend relevant property seminars & networking events. Qualifications: • Male / Female. • Bachelor Degree in Architecture or related fields. • Minimum 8years experience in International Projects or large scale developments in Commercial office, hospitality, residential and/or retail experience preferred. • Good design principles, clear communication and attractive presentation skills are essential. • Strong advanced computer design skills. Ability to use Revit, AutoCAD, Sketch Up, Photoshop and InDesign. • Knowledge of parametric designor form finding skills with Revit and Rhino would be a positive advantage. • Tracking latest design trends and passion for design quality and excellence. • Knowledgeable in latest world innovations and happenings in design industry. • Strong leadership, self-organization and coordination skills. High integrity, problem solving and initiative. • Previous experience in Asia and familiarity with regional culture and business protocols is highly desirable. • Good command of both spoken and written English. Attractive salary and generous fringe benefits will be offered to the successful candidates. Interested candidates please send your application letter with resume, current and expected salary with contact details and refers the position as Associate Director to rungravee@mriww.co.th If you believe that you are the right one, call Rungravee "NOW" 086-3784087


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 03/10/2019 to 31/12/2019


ข้อมูลบริษัท

MRI Worldwide Recruitment(Thailand) Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Our client is an award-winning practice specializing in high-quality restoration and new build projects. Their reputation has grown through producing buildings of integrity that enhance the environment and the lives of people who use them.