สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Design Architects / พนักงานเขียนแบบอวุโส

วันที่ 04/10/2019


รายละเอียด

สนใจผู้ที่สามารถทำงานออกแบบได้ในประเทศและต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ มากกว่า สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม - ( วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สำหรับ พนักงานเขียนแบบอวุโส ) - มีผลงานการออกแบบที่สวยงามโดดเด่น เฉพาะตัว การนำเสนองานที่สวยงาม - มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง - มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ ออกแบบ เขียนแบบ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี *หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่ t_narasri@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 04/10/2019 to 31/10/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณ ปิยวรรณ ที่อยู่บริษัท : อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ : 02-636-7788 เบอร์แฟ็กซ์ : 02-636-7979 Email : t_narasri@hotmail.com