สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 05/10/2019


รายละเอียด

We are a small studio, small enough to provide excellent training for the whole process of architectural projects. Now we are handling with several kinds of projects from residential to a private museum. We are looking for someone with high motivation and passions to join our team to assist in all stages of our projects. Qualifications ● Bachelors or Master Degree in Architecture or relevant field ● Work experience in Architecture/Construction ● Self-motivated, proactive and positive thinking. High adaptability will be highly appreciated. ● Good Design and Communication skills ● Excellent computer skill (Revit, Autocad, Photoshop, Illustrator, Sketchup or Rhino) ● Desire to create place/spaces ● Good English or/and Japanese communication skills or desire to improve English communication skills Conditions ● Worktime: Monday – Friday ● Salary: Negotiable Benefits Five-day work week Flexible working hours Performance bonus Annual health check-up Social Insurance


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 05/10/2019 to 31/10/2019


ข้อมูลบริษัท

ิb sides (b platform co.,ltd)


บุคคลที่ติดต่อ:

b sides b sides is an architectural design studio based in Bangkok. Working through both permanent and impermanent media, we strive to extend the possibility of an existing structure, regional environment, urban conditions and people’s experience.