สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 05/10/2019


รายละเอียด

We are a small studio, small enough to provide excellent training for the whole process of architectural projects. Now we are handling with several kinds of projects from residential to a private museum. We are looking for someone with high motivation and passions to join our team to assist in all stages of our projects. Qualifications ●Bachelors or Master Degree in Architecture or relevant field ●Work experience in Architecture/Construction ●Self-motivated, proactive and positive thinking. High adaptability will be highly appreciated. ●Good Design and Communication skills ●Excellent computer skill (Revit, Autocad, Photoshop, Illustrator, Sketchup or Rhino) ●Desire to create place/spaces ●Good English or/and Japanese communication skills or desire to improve English communication skills Conditions ●Worktime: Monday – Friday ●Salary: Negotiable Benefits ●Five-day work week ●Flexible working hours ●Performance bonus ●Annual health check-up ●Social Insurance


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 05/10/2019 to 31/10/2019


ข้อมูลบริษัท

b sides


บุคคลที่ติดต่อ:

Please send your CV and Portfolio link or attachment (less than 15 MB) plus a statement describing yourself and why you would like to apply to ps@b-platform.com