สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง architect or interior

วันที่ 07/10/2019


รายละเอียด

" i need your " - จริงใจ ซื้อสัตย์ คิดบวก - ทักษะการทำ sketch up, 3D max , auto cad , photoshop , illustrator ฯ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/10/2019 to 30/11/2019


ข้อมูลบริษัท

VIP AVY


บุคคลที่ติดต่อ:

FB : vip-avy , vip-avy@hotmail.com สถานที่ทำงาน บางกรวย ศาลายา