สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Architect

วันที่ 08/10/2019


รายละเอียด

• ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม เน้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ • บริหารจัดการทำงานให้ส่งมอบได้ตรงตามเวลา • บริหารงานและควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานด้านการออกแบบ • ประสานงานกับวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร • ตรวจสอบปริมาณงานวัสดุและคุณภาพงานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด • ประชุมโครงการประจําสัปดาห์กับทางเจ้าของโครงการ คุณสมบัติ • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในไทยและต่างประเทศ • มีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบ อย่างน้อย 10 ปี • บุคลิกภาพมีความเป็นผู้นำ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี • สามารถเป็นตัวแทนบริษัทนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทได้ • สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Revit(BIM) / Auto Cad / SketchUp / Microsoft Office ได้ดี • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน • มีความสามารถในการสื่อสาร อธิบายงานและองค์ความรู้แก่ผู้อื่นได้ • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-162-0838 หรือ สมัครได้ที่ hr@sv-arch.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 08/10/2019 to 30/11/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

SV Architects is committed to delivering first class Architecture. Founded by Khun Suchart and Khun Vichien who bring over 3 decades of experience and expertise, have together established a dynamic team of designers with a passion for design and creative ideas and who excel in the use of the latest technologies and materials. Guided by their experience of project design across the many different building types, SV Architects is driven to pushing innovation whilst maintaining World class standards that ensure the highest level of design. SV Architects believe in the seamless approach to building design from the space outside surrounding the building, to the Architectural design and onwards to the interior spaces and has assembled a team to build on this philosophy. Whatever your design requirements may be from a standalone bespoke residence to a Grade A corporate office, Luxury condominium or hospitality, an exhibition space or an integrated transportation hub, SV has experience required to ensure an impressive aesthetic that is both modern and innovative.