สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ฺฺBim modeler

วันที่ 07/02/2020


รายละเอียด

- สามารถใช้โปรแกรม Revit (BIM) ได้เป็นอย่างดี - เขียนและวาดทำโมเดลแบบจำลองโครงการโดยใช้โปรแกรม Revit - นำข้อมูลจากโมเดลที่วาดโดย Revit ออก เพือนำไปใช้ในการถอดแบบประมาณราคาต่อไป - ตรวจสอบและแก้ไขโมเดล เมือมีการเปลียนแปลงแบบในแต่ละโครงการ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/02/2020 to 01/12/2020


ข้อมูลบริษัท

BSY construction


บุคคลที่ติดต่อ:

http://www.bsy.th.com/