สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Bim modeler

วันที่ 07/02/2020


รายละเอียด

- สามารถใช้โปรแกรม Revit (BIM) ได้เป็นอย่างดี - เขียนและวาดทำโมเดลแบบจำลองโครงการโดยใช้โปรแกรม Revit - นำข้อมูลจากโมเดลที่วาดโดย Revit ออก เพือนำไปใช้ในการถอดแบบประมาณราคาต่อไป - ตรวจสอบและแก้ไขโมเดล เมือมีการเปลียนแปลงแบบในแต่ละโครงการ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/02/2020 to 01/02/2021


ข้อมูลบริษัท

BSY construction


บุคคลที่ติดต่อ:

อาคาร โนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ชั้น 2 เลขที่ 35/32 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 02-6400725-34 ต่อ 153 ติดต่อ คุณวิกรานนท์ e mail: wigranon.s@bsy.th.com