สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 22/06/2020


รายละเอียด

รับสมัคร สถาปนิก รายละเอียดงาน -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบและรักในงานออกแบบและเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Sketch up, AutoCAD, Lumion, Photoshop, Microsoft office , Premiere Pro และ Revit (ถ้าสนใจ Revit สามารถสอนได้) - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ - ให้ระบุเงินเดือนที่ต้องแนบมาด้วย - โปรดส่งประวัติส่วนตัว และผลงาน (Portfolio) มาพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป ตามอีเมล์ doublespacestudio@gmail.com โทร 083-469-7965


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 22/06/2020 to 31/12/2020


ข้อมูลบริษัท

Double Space Design c.,ltd


บุคคลที่ติดต่อ:

doublespacestudio@gmail.com โทร 083-469-7965 จังหวัดชลบุรี