สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Architect

วันที่ 14/07/2020


รายละเอียด

รับสมัครงานตำแหน่งสถาปนิกอาวุโส (Senior Architect) ผู้มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบ ออกแบบขั้นละเอียด ประสานงานกับวิศวกรและผู้รับเหมา มีความกระตือรือร้น ขยัน ชอบในการทำงานเป็นทีม


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 14/07/2020 to 01/10/2020


ข้อมูลบริษัท

Imaginary Objects


บุคคลที่ติดต่อ:

Founded in 2018, Imaginary Objects is a design studio in pursuit of transformative environments, where experience is the motive of design. We operate at the intersection of form, infrastructure, program, and across scales - from artifacts to urbanism.