สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect Team Leader

วันที่ 06/08/2020


รายละเอียด

**มีใบอนุญาตสามัญสถาปนิก /Advanced skills with AutoCAD and Revit. /A minimum of 10 years of experience in Architecture and Design Coordination. /A minimum of 5 years of experience leading architectural design teams. / Fluency in written and spoken English.


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 06/08/2020 to 30/10/2020


ข้อมูลบริษัท

Archetype Thailand


บุคคลที่ติดต่อ:

Archetype Thailand เป็นกิจการที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างครบวงจร เน้นบริการหลักในด้านสถาปัตยกรรม การวางผังเมืองและการวางแผนแม่แบบ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า การจัดการโครงการและงานก่อสร้าง ตั้งแต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารสูงอเนกประสงค์ อาคารและสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษาและการดูแลสุขภาพ รวมถึงโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา https://www.archetype-group.com/expertise/region/thailand ส่ง CV มาได้ที่ Email: recruitment.th@archetype-group.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-286-1960