สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก 3 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสบการณ์ 2.สถาปนิก 2 ตำแหน่ง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 3.ผู้ช่วยภูมิสถาปนิก 2 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสพการณ์ 4.สถาปนิกผังเมืองชุมชน 2 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสบการณ์

วันที่ 01/09/2020


รายละเอียด

ผู้ช่วยสถาปนิก ผู้ช่วยภูมิสถาปนิก .สถาปนิกผังเมืองชุมชน  


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/09/2020 to 30/09/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท สเคปอาร์คิเต็ค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่68/21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500โทรศัพท์0-2234-8632-3แฟกซ์0-2234-8631 เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:30

ส่งข้อมูลประวัติและผลงานมาทางอีเมลย์
:scapearch@gmail.com