สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ / พนักงานเขียนแบบอาวุโส

วันที่ 14/09/2020


รายละเอียด

พนักงานเขียนแบบ / พนักงานเขียนแบบอาวุโส คุณสมบัติ - วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี - อายุ 25 - 35 ปี - ทำ Shop Drawing และออกSITE งานได้ - มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการเขียนแบบ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Sketch up, AutoCAD, Ravit , เป็นอย่างดี *กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่: หัวข้อ "สมัครงานในตำแหน่ง........." อีเมล vipaporn@thaitoda.co.th หรือสอบถามข้อมูลที่คุณวิภาพร หมายเลข 02-261-6544 ต่อ 101


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 14/09/2020 to 14/11/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่นจำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยเป็นผู้รับเหมาทั่วไปที่เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการทุกประเภทสำหรับงานก่อสร้างและงานโยธาในประเทศไทย