สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 28/10/2020


รายละเอียด

รับสมัครสถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรม มีความ สนใจ หลงไหล ในสถาปัตยกรรม มีความคิดวิเคราะห์ สามารถพูดคุยได้อย่างมีเหตุผล ไม่จำกัดประสบการณ์ อายุ เพศ ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง รับผิดชอบ รู้ถูกผิด มีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบ เขียนแบบ มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ และมีสามัญสำนึกที่ดี พร้อมเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดการทำงาน ใช้โมเดลเป็นเครื่องมือในการออกแบบ ทำงานที่ศรีราชา ชลบุรี ตามวันเวลาปกติ ค่าตอบแทนเป็นไปตามตกลง ตามคุณสมบัติตามบุคคล สิขเรศ 0818199097


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 28/10/2020 to 01/05/2021


ข้อมูลบริษัท

jiji


บุคคลที่ติดต่อ:

www.jiji.works เราเป็น home office ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ศรีราชา ชลบุรี