สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกอาวุโส (ปฏิบัติงานที่ จ.ลำพูน)

วันที่ 10/11/2020


รายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ - สามารถควบคุมดูแล ให้คำปรึกษางานแก่ทีมงานได้ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี - รายงานความคืบหน้าและประสานงานต่างเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา - ตรวจสอบ / แก้ไข / วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขข้อผิดผลาดในการออกแบบ ให้เป็นไปตามที่กำหนด - หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงาน จ.ลำพูน ได้ - สามารถใช้โปรแกรม Revit / Bim / Auto Cad / Sketch up ได้เป็นอย่างดี - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสาขาสถาปัตยกรรม - มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร 10 ปีขึ้นไป และมีทักษะการบริหารจัดการการบริหารธุรกิจก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก - มีความรู้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตย์ และการวางผังโครงการ - มีความรู้กฎหมายผังเมือง, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, กฎหมายอาคารชุดและกฎหมายจัดสรรที่ดิน - มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้าง - มีความรู้และเข้าใจระบบ ISO9001 และ ISO45001 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (มีคะแนน TOEIC จะได้รับพิจราณาเป็นพิเศษ) - สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน / งานเร่งได้ดี ผู้สนใจสามารถส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่อีเมล vipaporn@thaitoda.co.th หรือสอบถามข้อมูลที่คุณวิภาพร หมายเลข 02-261-6544 ต่อ 101


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 10/11/2020 to 30/11/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยเป็นผู้รับเหมาทั่วไปที่เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและบริการทุกประเภทสำหรับงานก่อสร้างและงานโยธาในประเทศไทย