สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ

วันที่ 15/12/2020


รายละเอียด

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.02-1900-794 หรือ ส่ง Email สมัครงานได้ที่ watcheera@i-xav.com ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกออกแบบ งานประจำ ตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ ประเภท : งานประจำ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ อายุ : 20-50 ปี เพศ : ชาย-หญิง จำนวนที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ สถานที่ : กรุงเทพมหานคร ลาดปลาเค้า • ออกแบบ ,เขียนแบบ ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ • นำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมในมุมมองต่างๆ • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อนำมาใช้กับโครงการปัจจุบันและในอนาคต • ออกแบบสำนักงาน ออกแบบห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม • ออกแบบปรับปรุงตกแต่งตามความต้องการของลูกค้า อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ สวัสดิการ : • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต • โบนัส • เบี้ยขยัน • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ • ปรับเงินเดือนประจำปี • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน : แถวถนนลาดปลาเค้า จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 15/12/2020 to 31/12/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.02-1900-794 หรือ ส่ง Email สมัครงานได้ที่ watcheera@i-xav.com ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกออกแบบ งานประจำ ตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ ประเภท : งานประจำ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ อายุ : 20-50 ปี เพศ : ชาย-หญิง จำนวนที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ สถานที่ : กรุงเทพมหานคร ลาดปลาเค้า • ออกแบบ ,เขียนแบบ ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ • นำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมในมุมมองต่างๆ • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อนำมาใช้กับโครงการปัจจุบันและในอนาคต • ออกแบบสำนักงาน ออกแบบห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม • ออกแบบปรับปรุงตกแต่งตามความต้องการของลูกค้า อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ สวัสดิการ : • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต • โบนัส • เบี้ยขยัน • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ • ปรับเงินเดือนประจำปี • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน : แถวถนนลาดปลาเค้า จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทร.090-976-5501