สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ

วันที่ 15/12/2020


รายละเอียด

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.02-1900-794 หรือ ส่ง Email สมัครงานได้ที่ watcheera@i-xav.com ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกออกแบบ งานประจำ ตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ ประเภท : งานประจำ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ อายุ : 20-50 ปี เพศ : ชาย-หญิง จำนวนที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ สถานที่ : กรุงเทพมหานคร ลาดปลาเค้า • ออกแบบ ,เขียนแบบ ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ • นำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมในมุมมองต่างๆ • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อนำมาใช้กับโครงการปัจจุบันและในอนาคต • ออกแบบสำนักงาน ออกแบบห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม • ออกแบบปรับปรุงตกแต่งตามความต้องการของลูกค้า อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ สวัสดิการ : • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต • โบนัส • เบี้ยขยัน • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ • ปรับเงินเดือนประจำปี • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน : แถวถนนลาดปลาเค้า จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 15/12/2020 to 31/12/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.02-1900-794 หรือ ส่ง Email สมัครงานได้ที่ watcheera@i-xav.com ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกออกแบบ งานประจำ ตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ ประเภท : งานประจำ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ อายุ : 20-50 ปี เพศ : ชาย-หญิง จำนวนที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถ สถานที่ : กรุงเทพมหานคร ลาดปลาเค้า • ออกแบบ ,เขียนแบบ ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ • นำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมในมุมมองต่างๆ • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อนำมาใช้กับโครงการปัจจุบันและในอนาคต • ออกแบบสำนักงาน ออกแบบห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม • ออกแบบปรับปรุงตกแต่งตามความต้องการของลูกค้า อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ สวัสดิการ : • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต • โบนัส • เบี้ยขยัน • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ • ปรับเงินเดือนประจำปี • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : สถานที่ปฏิบัติงาน : แถวถนนลาดปลาเค้า จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทร.090-976-5501