สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ARCHITECT

วันที่ 07/01/2021


รายละเอียด

บริษัทฯ ทำงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน และกราฟิกประกอบอาคาร ให้กับโครงการหลากหลายประเภท ทั้งคอนโดมิเนียม, โรงแรม, สำนักงาน, อาคารค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น CENTRAL, ROBINSON, CPN , BIG C , PRUKSA , ORIGIN, SC ASSET

- วุฒิปริญญาตรี-โท สถาปัตยกรรมหลัก 
- มีประสบการณ์การออกแบบ 1-3 ปี ขึ้นไป 
- สัญชาติไทย - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพงานสถาปัตยกรรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ 
- สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น LUMION, AUTOCAD หรือ SKETCH UP ได้เป็นอย่างดี 
- หากมีความสามารถใช้โปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น REVIT ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการจัดการ 
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 
*เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำงานยืดหยุ่นระหว่าง 9.00-10.00น. เลิกงาน 18.00-19.00 น. 
*มีค่าล่วงเวลา, โบนัสประจำปี, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเพิ่มเติมจากประกันสังคม, เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน/คลอดบุตร
*บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง โดยร่วมอบรมหรือดูงานตามที่บริษัทฯ จัดเป็นครั้งคราว 
(ดูงานต่างประเทศเมื่อผ่านงานครบตามเกณฑ์ของบริษัทฯ) 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณสมบัติข้างต้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี ทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ตั้งใจ รอบคอบ พร้อมเรียนรู้และต้องการทำงานด้านการออกแบบ กรุณาส่งเอกสารแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษา, TRANSCRIPT, รูปถ่าย, เงินเดือนที่ต้องการและผลงานเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 20MB 
มายัง hr.ortl@gmail.com 


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/01/2021 to 31/03/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ORIENTAL STUDIO CO.,LTD. 151/8-9 อาคารเดอะทรัสต์เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ชั้น 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทร. (662) 409-4248 , 409-4249 มือถือ : 097-234-2806