สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Architect

วันที่ 08/01/2021


รายละเอียด

iO is looking for a passionate and creative architect to join our team. Graduate with an architecture degree. 4-8 years experience. Candidates must be able to lead a team, be experienced with coordinating Architecture with other disciplines (structure, MEP, landscape, etc.) and show evidence of high competence at delivering drawing packages from Schematic Design to Construction Documents. Must speak Thai and English and be based in Bangkok. Please send cover letter, resume, and portfolio to io@imaginaryobjects.co in PDF format (max 15MB)


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 08/01/2021 to 08/02/2021


ข้อมูลบริษัท

Imaginary Objects (iO)


บุคคลที่ติดต่อ:

www.imaginaryobjects.co