สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Design Architects / พนักงานเขียนแบบอวุโส

วันที่ 11/01/2021


รายละเอียด

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา สถาปัตยกรรมหลัก และมีใบประกอบ วิชาชีพสถาปัตยกรรมสำหรับผู้มีประสพการณ์ ทำงานประจำที่สำนักงานใหญ่/ ฝ่าย ออกแบบ - มีผลงานการออกแบบที่สวยงามโดดเด่น เฉพาะตัว การนำเสนองานที่สวยงาม - มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีความรู้และทักษะด้านการ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง - มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ ออกแบบ เขียนแบบ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Ravit , Photoshop เป็นอย่างดี ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ - ( วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สำหรับ พนักงานเขียนแบบอวุโสสามารถทำShop Drawing และออกSITE งานได้ ) - มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ เขียนแบบ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Sketch up, AutoCAD, Ravit , เป็นอย่างดี *หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่ t_narasri@hotmail.com บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณ ปิยวรรณ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 11/01/2021 to 28/02/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท : อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ : 02-6367788 เบอร์แฟ็กซ์ : 026367979 Email : t_narasri@hotmail.com