สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Bim modeler

วันที่ 11/01/2021


รายละเอียด

- สามารถใช้โปรแกรม Revit (BIM) ได้เป็นอย่างดี - ออกแบบ/เขียนและวาดทำโมเดลแบบจำลองโครงการโดยใช้โปรแกรม Revit - นำข้อมูลจากโมเดลที่วาดโดย Revit ออก เพือนำไปใช้ในการถอดแบบประมาณราคาต่อไป - ตรวจสอบและแก้ไขโมเดล เมือมีการเปลียนแปลงแบบในแต่ละโครงการ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 11/01/2021 to 28/02/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท : อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ : 02-6367788 เบอร์แฟ็กซ์ : 02-6367979 Email : t_narasri@hotmail.com