สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer

วันที่ 11/01/2021


รายละเอียด

ตำแหน่ง : สถาปนิกตกแต่งภายใน (Interior Designer) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ Interior/Exterior ด้วยโปรแกรม Auto CAD, Sketch Up,Lumion,Illustrator,Photoshop,3D max หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 2. ผลิตและออกแบบงานภาพ perspective ได้ 3. นำเสนองานต่อที่ประชุม (เป็นครั้งคราว) 4. รับผิดชอบแต่ละโครงการให้เสร็จตามแผนงานที่วางไว้ 5. เขียนแบบแต่ละโครงการโดยใช้ Auto Cad 6. อื่นๆ คุณสมบัติ 1. เพศ หญิง/ชาย 2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาตกแต่งภายใน 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบตกแต่งภายในไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 4. มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินัยในการทำงาน 5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบตกแต่งภายใน เช่น Photo Shop,Lumion,AutoCad, Sketch Up,3D MAX, เงินเดือน : พิจารณาจากประสบการณ์และสามารถต่อรองได้ สถานที่ทำงาน : บริษัท จัมเปอร์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ สวัสดิการ : ประกันสังคม/OT/โบนัสประจำปี/ค่าน้ำมันและทางด่วนเบิกได้กรณีทำงานให้บริษัท ติดต่อ : 0840674276 / 0970093675 / 0952471597 LINE ID : jmd_jumper,miimsi


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 11/01/2021 to 11/02/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท จัมเปอร์ ดีไซน์ สตูดิโอ


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง