สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Creative

วันที่ 01/02/2021


รายละเอียด

- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบและรักในงานออกแบบและเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ร่วมงานได้ - เขียนเเนะนำตัวเองมาทางอีเมล พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ และผลงาน (Portfolio) มาพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป ส่งมาที่อีเมล์ doublespacestudio@gmail.com -โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/02/2021 to 30/04/2021


ข้อมูลบริษัท

สถาปนิกบ้าน บ้าน


บุคคลที่ติดต่อ:

บางแสน ชลบุรี Email : doublespacestudio@gmail.com Tel : 092-6649389