สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก 1 ตำแหน่ง/ ผู้ช่วยสถาปนิก 2 ตำแหน่ง

วันที่ 09/03/2021


รายละเอียด

1.จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบงานสถาปัตยกรรม 1 - 5 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3.มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ใฝ่รู้ และสามารถทำงานเป็นทีม 4.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดสู่งานออกแบบได้ 5.สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketch Up, Photoshop และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 6.สามารถเริ่มงานได้ทันที หมายเหตุ : ส่ง Portfolio,Transcript และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาทาง E-Mail : saoek@yahoo.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 09/03/2021 to 30/04/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บุคคลที่ติดต่อได้ : ฝ่ายบุคคล (เปมิกา) ที่อยู่บริษัท : 14 ซ.ติวานนท์ 41 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์ : 02-9513393 / 086-3861071 Email : saoek@yahoo.com