สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Junior interior designer

วันที่ 11/03/2021


รายละเอียด

บริษัท ลูซิด ดรีม ดีไซน์ จำกัด (LUCID DREAM DESIGN) สถานที่ทำงาน ห่างจากรถไฟฟ้าสนามกีฬา 600 ม. เปิดรับสมัครพนักงาน Junior interior designer ***ตำแหน่ง Junior interior designer ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี*** - สามารถใช้โปรแกรมและเขียนแบบได้ดี เช่น Auto CAD, 3D Max , Sketch up, Microsoft power point , Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ - มีความสนใจ ใฝ่รู้ในงานออกแบบ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - ทำงานออกแบบตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงงานเขียนแบบเบื้องต้น - มีความสามารถในการนำเสนองานและมีความคิดสร้างสรรค์ - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา - สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี ส่งผลงานมาที่ คุณนิค design.luciddream@gmail.comะ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 11/03/2021 to 30/04/2021


ข้อมูลบริษัท

Lucid dream design


บุคคลที่ติดต่อ:

ออกแบบตกแต่งภายใน