สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Content Developer ด้านสถาปัตย์และอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 29/03/2021


รายละเอียด

การทำงานจะเป็นไปในรูปแบบของ - Partner / Content Creator ทำ Channel ผ่านสือ Social Media อาทิ Youtube, Facebook, และอื่น ๆ - Creative Thinker มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างเรื่องราวให้ออกมาน่าสนใจ สื่อสารและเข้าใจง่าย มีทักษะพิเศษ เช่น *ตัดต่อวิดิโอ, สตอรี่บอร์ด, บทความ, หรือดีไซน์นำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ - รู้จักวางแผนและยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถปรับให้เข้ากับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้งานออกมาได้อย่างราบรื่น - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ร่วมงานได้ ***เขียนเเนะนำตัวเองมาทาง E-mail พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ ผลงาน (Portfolio) และวีดีโอแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 1 - 2 นาที (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป ส่งผลงานมาที่อีเมล์ baanbaan.ok@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 29/03/2021 to 09/04/2021


ข้อมูลบริษัท

สถาปนิกบ้าน บ้าน


บุคคลที่ติดต่อ:

บางแสน จ.ชลบุรี เบอร์ติดต่อ 094-554-2208 E-mail. baanbaan.ok@gmail.com