สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Content Creator / Video Editor

วันที่ 29/03/2021


รายละเอียด

- มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบและรักในการตัดต่อวีดีโอ, การทำเบื้องหลัง, เซ็ตฉาก, จัดแสง, และมุมกล้อง - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ร่วมงานได้ - รู้จักวางแผนและยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถปรับให้เข้ากับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้งานออกมาได้อย่างราบรื่น ***เขียนเเนะนำตัวเองมาทาง E-mail พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ ผลงาน (Portfolio) และวีดีโอแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 1 - 2 นาที (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป ส่งผลงานมาที่อีเมล์ baanbaan.ok@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 29/03/2021 to 09/04/2021


ข้อมูลบริษัท

สถาปนิกบ้าน บ้าน


บุคคลที่ติดต่อ:

บางแสน จ.ชลบุรี เบอร์ติดต่อ 094-554-2208 E-mail. baanbaan.ok@gmail.com