สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกพนักงานชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

วันที่ 31/03/2021


รายละเอียด

คุณสมบัติสถาปนิก 1. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สถาปัตยกรรม 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม : Auto CAD, Sketch UP, Illustrator, Photo shop, Microsoft Office 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ 1-2 ปี ลักษณะงานโดยสังเขป ออกแบบ ประสานงาน , เขียนแบบ สถานีบริการน้ำมัน และอาคารธุรกิจเสริมต่างๆในสถานีบริการน้ำมัน เช่น 1. ออกแบบ วางผัง Layout และอาคารต่างๆในสถานีบริการน้ำมัน 2. งาน Signage ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานแบบ สนใจส่งผลงาน ประวัติ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และหลักฐานทางการศึกษา มาที่ คุณ ทรงศักดิ์ 02-335-4188 songsak@bangchak.co.th บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 31/03/2021 to 31/05/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


บุคคลที่ติดต่อ:

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และธุรกิจเสริมต่างๆในสถานีบริการน้ำมันบางจาก