สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกโครงการ PROJECT ARCHITECT (หลายอัตรา)

วันที่ 25/05/2021


รายละเอียด

ศึกษาทำความเข้าใจสัญญา เงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ, ศึกษาแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และควบคุมให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว, รับคำแนะนำทางด้าน นโยบายการบริหารงานจากผู้บังคับบัญชา นำมาปฏิบัติและถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา, ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง ตรวจสอบ “การตรวจสอบความถูกต้อง” ของบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา (Bill of Quantities) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ, ตรวจสอบความถูกต้องของ Shop Drawing, จัดเตรียมเอกสาร ติดตามประสานงาน และเข้าร่วมประชุม Site Meeting และ Project Meeting กับฝ่ายเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาอื่นๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งงาน เป็นต้น


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 25/05/2021 to 31/07/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)


บุคคลที่ติดต่อ:

เว็บไซต์สมัครงาน: www.sti.co.th/jobapplication ,ฝ่ายบุคคล TEL:02-690-7462 ต่อ 1, Email: hr@sti.co.th