สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ

วันที่ 06/06/2021


รายละเอียด

j i j i รับสมัครสถาปนิกออกแบบ มีความ สนใจ หลงไหล ในสถาปัตยกรรม มีความคิดวิเคราะห์ สามารถพูดคุยได้อย่างมีเหตุผล ไม่จำกัด อายุ เพศ ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง รับผิดชอบ รู้ถูกผิด มีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบ เขียนแบบ มีความเป็นมนุษย์ อยู่ร่วมกันได้อย่างมนุษย์ พร้อมเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดการทำงาน ใช้โมเดลเป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบ ทำงานที่ศรีราชา ชลบุรี ตามวันเวลาปกติ ออกแบบอย่างลงลึก ผ่านแนวความคิดที่ชัดเจนและแข็งแรง ค่าตอบแทนเป็นไปตามตกลง ตามคุณสมบัติตามบุคคล


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 06/06/2021 to 01/06/2022


ข้อมูลบริษัท

jiji


บุคคลที่ติดต่อ:

สำนักงานเป็น home office ขนาดเล็ก