สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 01/07/2021


รายละเอียด

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2-5 ปี มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ / หากสามารถใช้โปรแกรม Rhinoceros, Lumion หรือทำ ArchViz ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ / ส่งประวัติและผลงานการออกแบบ (PDF ไม่เกิน 15MB) และแจ้งเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ info@algoarchitects.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/07/2021 to 31/07/2021


ข้อมูลบริษัท

อัลโก้ อาร์คิเท็ค


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อคุณธนิก 098-227-9554 อีเมล info@algoarchitects.com