สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Design Architects / พนักงานเขียนแบบอวุโส

วันที่ 07/07/2021


รายละเอียด

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม - ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป - มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ - มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีใจรักในอาชีพ และชอบงานออกแบบ - มีการเรียนรู้และพร้อมพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ - มีความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง - มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ ออกแบบ เขียนแบบ - มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของโครงการ - สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข - สามารถยอมรับความคิดที่แตกต่างของคนอื่นได้ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี *หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่ t_narasri@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/07/2021 to 30/07/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท : อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ Tel: 02-636-7788 Fax.02-636-7979