สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกโครงการ

วันที่ 15/07/2021


รายละเอียด

1. บริหารควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมภายในโครงการ 2. ตรวจสอบ และแก้ไขแบบ 3. ตรวจสอบราคางานสถาปัตยกรรม 4. ติดตามและรายงานความคืบหน้าด้านงานตกแต่งภายในหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขการออกแบบทุกด้านให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 15/07/2021 to 31/07/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

1. เพศชาย, หญิง อายุ 30 – 45 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ระดับภาคี) 4. ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป 5. เวลาปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.)