สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกอาวุโส

วันที่ 21/07/2021


รายละเอียด

**เน้น ประสบการณ์ สามารถขึ้นผังโครงการได้ วางผัง เขียนแบบ / ออกแบบ โครงสร้างได้ ** สถาปนิก / BD ออกแบบ / ขึ้นผังโครงการ วางผัง โครงสร้าง / พัฒนาแบบโครงการ 1.ควบคุมทีมสถาปนิก 2.วางแผน Conceptual Design กับทีมการตลาด และควบคุมการออกแบบทั้งระบบ 3.ดูแลเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานออกแบบและการสร้างอาคารสูง


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 21/07/2021 to 21/09/2021


ข้อมูลบริษัท

แคปปิตอลจี ดีเวลลปอเม้นท์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์ผู้ติดต่อ : 02 119 1661 , 090 907 7345